Skipsbiblioteket

Skipsbiblioteket ved Brakstad hamn har et allsidig utvalg i brukte bøker.

Her kan du levere innen bok du har lest og ta med en ny bok på båtturen.

Du kan også kjøpe en bok for kr. 50,-

Dette gjelder ikke oppslagsverk og endel faktabøker som er for gjennomlesing.

Vi ta også imot brukte bøker, alt av interesse.

Hilsen biblioteksjef Eirin Bjøru 95773589

Velkommen inn.